Inicjatywa Społeczna Nieobojętnych na rzecz powołania
Samorządu Zawodowego
Instruktorów i Egzaminatorów

1 instruktorów i egzaminatorów popiera!
87.9%

Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów zagwarantuje:

 • rozwój zawodowy instruktorów i egzaminatorów
 • wysokie kompetencje kadry
 • zachowanie standardów
 • spójność szkolenia i egzaminowania
 • nowoczesny system szkolenia i egzaminowania
 • stosowanie najwyższych norm etycznych
 • nadzór merytoryczny
 • bezpieczeństwo i stabilizację biznesu
 • innowacyjność i cyfryzację
 • partnerskie relacje branży ze wszystkimi organami i instytucjami
 • wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Samorząd zawodowy to służba wobec obywateli i państwa.

Art. 17 pkt 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:
W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące
zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Jeżeli chcesz, żeby nastąpiło:

 • podniesienie prestiżu zawodu
 • umocnienie i rozwój dobrych szkół jazdy
 • wprowadzenie praw należnych nauczycielom jazdy
 • zindywidualizowanie toku szkolenia kandydatów na kierowców
 • objęcie skuteczną ochroną prawną ludzi i firm z branży
 • zmniejszenie biurokracji, a zwiększenie zaufania
 • godziwe wynagradzanie za rzetelną pracę

to wypełnij Deklarację Poparcia.

Deklaracja Poparcia

Popieram inicjatywę Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.
Niniejsza lista poparcia przedstawiona będzie posłom RP, ministrowi infrastruktury, ministrowi innowacji i technologii oraz ministrowi cyfryzacji.
Dane osób, które się podpisały, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Administratorem danych jest
Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
Ratuszowa 11 lok. 132
03-450 Warszawa

Kontakt:
biuro@szie.pl

 

 

1 instruktorów i egzaminatorów popiera!
87.9%